Troldehusenes bestyrelse tæller 6 forældrevalgte, 3 medarbejderrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant. 

De forældrevalgte og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år - med forskudt valg.

Der afholdes bestyrelsesmøder min. 4 gange om året og derudover efter behov.
Til møderne kan der også inviteres gæster med, hvis det skønnes.

De forældrevalgte vælges på afdelingernes forældremøder, som ligger hvert år i okt./nov. 
Hver forældrevalgte har en suppleant.
Denne vælges for hvert år.

 

Troldehusenes bestyrelses 2019/2020:

 

Formand, Rikke Heskjær, (Troldehaven) hessi_85@hotmail.com

Næstformand, Karina Bak Kølsen, (Troldehaven) carinabak@hotmail.com

Medlem, Charite Nielsen (Troldegården) kjaerside.nielsen@gmail.com

Medlem, René Aagaard, (Troldebakken) rene.mono@gmail.com

Medlem, Kim Johan Jensen (Troldebakken) flato.kj@gmail.com

Medlem, Sofie Biller Jensen, (Troldegården) sofie@biller.me

 

 

Personalerepræsentanter:

Troldegården, Jytte Jensen

Troldehaven, Birte Kristensen

Troldebakken, Anne Marie Pedersen

Områdeleder, Lissa Birkkjær Højmose

 

Publiceret 02-07-2020