Troldehusenes bestyrelse tæller 6 forældrevalgte, 3 medarbejderrepræsentanter og en ledelsesrepræsentant. 

De forældrevalgte og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år - med forskudt valg.

Der afholdes bestyrelsesmøder min. 4 gange om året og derudover efter behov.
Til møderne kan der også inviteres gæster med, hvis det skønnes.

De forældrevalgte vælges på afdelingernes forældremøder, som ligger hvert år i okt./nov. Hver forældrevalgte har en suppleant.
Denne vælges for hvert år.

 

Troldehusenes bestyrelses 2017/2018:

 

Formand, Rikke Heskjær, (Troldehaven) hessi_85@hotmail.com

Næstformand, René Aagaard, (Troldebakken) rene.mono@gmail.com

Medlem, Johnny Brunsgaard, (Troldegården) pegasuspension@hotmail.com

Medlem, Pia Refsgaard, (Troldebakken) piarefsgaard@gmail.com

Medlem, Winnie Hedegaard, (Troldehaven) hedegaardwinnie@gmail.com

Medlem, Bente Løvig, (Troldegården) bente.lovig@hotmail.com  

 

Personalerepræsentanter:

Troldegården, Lone Hauge

Troldehaven, Birte Kristensen

Troldebakken, Anne Marie Pedersen

Områdeleder, Lissa Birkkjær Højmose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 28-11-2017