Troldehusenes bestyrelse tæller fem forældrevalgte, to medarbejderrepræsentanter, en ledelsesrepræsentant og en sekretær. De forældrevalgte og medarbejderrepræsentanterne vælges for en periode på 2 år - med forskudt valg. Der afholdes bestyrelsesmøder min. 4 gange om året og derudover efter behov. Til møderne kan der også inviteres gæster med, hvis det skønnes.

 

De forældrevalgte vælges på afdelingernes forældremøder, som ligger hvert år i okt./nov. Hver forældrevalgte har en suppleant. Denne vælges for hvert år.

 

Troldehusenes bestyrelses pr. november 2015 - november 2016:

Pr. 1.8.2016:

Konstitueret formand Allan Sørensen, kleinallan@hotmail.com

Medlem Rikke Jensen, rikke.hede@gmail.com

Medlem Charlotte Dyhrberg, charlotte-dyhrberg@hotmail.com

Medlem Anja Rytter Andersen, anja_ra@live.dk

Medlem René Aagaard, rene.mono@gmail.com

Personalerep. Mette Skullerud

Referent, Lone Hauge

Sekretær, Lissa Birkkjær Højmose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 26-07-2016