Institutionen kan tilbyde dig

 • En praktikinstitution der er klar til at modtage dig!
 • En arbejdsplads hvor alle er aktive, og har vilje og lyst til udvikling
 • En institution som arbejder efter et værdigrundlag og en kvalitetsplan
 • En praktikvejleder og øvrige ansatte, vil dig en praktik så udbytterig som mulig
 • Kollegaer der opfatter dig som en medkollega, der engagerer sig i et forpligtigende samspil
 • En hverdag hvor nærvær mellem børn, forældre og kollegaer vægtes
 • En daglig kommunikation og information
 • Muligheder for at afprøve nye ting/opgaver, der ligger indenfor værdigrundlaget
 • En institution i nærmiljøet

 

Vores forventninger til dig

 • Du skal vise interesse og engagement for arbejdet
 • Du skal sætte dig ind i værdigrundlaget
 • Du skal skrive dagbog i praktikforløbet. Denne kan danne diskussion i dine vejledningstimer
 • Du skal være nysgerrig, aktiv og opsøgende. Afprøve dig selv, drage egne erfaringer og reflektere over disse
 • Du udvikler en kompetence med et selvstændigt projekt, som harmonerer med kvalitetsplanen.
  Projektet skal forbindes med et skriftligt materiale
 • Du informerer på personalemøder om dine mål
 • Ved praktikkens afslutning skal du have kendskab til organisationen, kulturen i huset og kendskab til afdelingerne i organisationen

 

Inden praktikken starter

 • Du skal kontakte os og aftale et tidspunkt for besøg og en snak med din vejleder
 • Du bliver præsenteret for den stue/afdeling du skal arbejde på, og for dine kommende kollegaer
 • Du får en rundvisning
 • Oplysningsedler til forvaltningen og lønkontoret udfyldes

 

Vejledning i praktikforløbet

 • Introsamtale med lederen, hvor generelle oplysninger vedr. institutionen gennemgås
 • En uddannelsesaftale udarbejdes indenfor de første 14 dage
 • Du og din vejleder har ugentlige vejledningstimer (Disse kan foregå med øvrige kolleger)
 • Du skal lave skriftlige referater af vejledningstimerne. Disse underskrives af dig og din vejleder
 • Dagsordenen udarbejdes i fællesskab med din vejleder
 • Gennemgang af virksomhedsplan, værdiggrundlag og pædagogisk praksis
 • Løbende evalueringer af praktikken i relation til mål
 • Læsning, drøftelser og bearbejdelser af litteratur
 • Ved praktikkens afslutning udarbejdes en skriftlig begrundelse, der danner grundlag for din praktikvurdering

  

Vi glæder os til dit praktikforløb hos os og ser frem til et godt samarbejde :-) 

 

 

 

 

Publiceret 02-07-2020